Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelding van nieuwe leerlingen

De dag nadat een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag, is ieder kind in Nederland verplicht om naar school te gaan. Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de aanmelding door te spreken. Nadat het kind is ingeschreven, kan er een afspraak worden gemaakt om alvast eens in de groep mee te draaien om zodoende al vast wat te wennen. Bij kinderen die starten in groep 1 is er wettelijk bepaald dat een kind van 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagdelen mag meedraaien op de basisschool. Ook een ouder kind mag na aanmelding (b.v. door verhuizing) een dag of een dagdeel in zijn/haar nieuwe groep meedraaien. De betreffende leerkracht komt, als dat op prijs wordt gesteld, in deze periode ook bij u op huisbezoek. Eventuele onduidelijkheden kunnen dan worden weggenomen.

 

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

AGENDA

 

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

AGENDA

 

AGENDA