Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

Informatievoorziening

Ouders worden op de volgende manieren geinformeerd over het reilen en zeilen op school:
- In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders de kalender. De schoolgids
   wordt via de website gepubliceerd.
 
- In het begin van ieder schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond
   (klassenavond) of omgekeerde oudergesprekken.
 
- Wij houden de ouders zo volledig mogelijk op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt in
   en om school middels een wekelijkse nieuwsbrief.
 
- Ouders krijgen 2x per jaar de schoolkrant ‘Buurtpraat'
 
- De leerkrachten van de kleuters komen op huisbezoek op het moment dat uw kind voor het
   eerst naar school gaat.

- Driemaal per jaar nodigen wij de ouders uit om de vorderingen van hun kind te
  bespreken( in oktober, in januari en juni worden alle ouders uitgenodigd)
 
- De kinderen krijgen in januari en juni een rapport mee waarin de vorderingen beschreven
   staan.
 
- In het najaar organiseert de OR een zakelijke ouderavond.
 
-Op de website geven we informatie over de school.
 

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

AGENDA

 

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

AGENDA