OR vergaderingen

dinsdag 26 september

dinsdag 7 november

dinsdag 16 januari

dinsdag 17 april

dinsdag 19 juni

OR

Betrokken ouders.
Ouders van leerlingen zijn zeer betrokken bij onze school. Aan begin van ieder schooljaar geven zij via een intekenlijst aan bij welke schoolactiviteit ze graag willen helpen. Ze bieden hulp bij onder andere de organisatie van het sinterklaasfeest, de kerstviering, de musical, de laatste schooldag, schoolreisjes, boodschappen, handdoeken wassen, enzovoort.  Gelukkig zijn er diverse ouders op verschillende fronten actief.

Bovenstaande activiteiten worden gecoördineerd door de OV (oudervereniging).
De OV bestaat uit:

Sytze Storm-voorzitter

Cisca van Minnen-secretaresse

Maria van der Sluis-penningmeester

Anneke Venema-lid

Kirsten Woudstra vanuit het team.

 

AGENDA

OR vergaderingen

dinsdag 26 september

dinsdag 7 november

dinsdag 16 januari

dinsdag 17 april

dinsdag 19 juni

 

AGENDA

OR vergaderingen

dinsdag 26 september

dinsdag 7 november

dinsdag 16 januari

dinsdag 17 april

dinsdag 19 juni

 

AGENDA