Contact

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

School

 • School
Waar staat de school voor:
 
Op school neemt de betrokkenheid van kinderen bij de leerstof en hun eigen ontwikkeling een belangrijke plaats in. Wij richten ons onderwijs zodanig in dat:
 • kinderen met elkaar leren omgaan en respect krijgen voor elkaar en voor anderen;
 • de leerstof zo goed mogelijk aansluit bij de interesses en de mogelijkheden van de kinderen;
 • wij rekening kunnen houden met de individuele ontwikkeling van het kind. Dus niet ieder kind evenveel op hetzelfde moment, maar wel ieder kind zoveel en zo goed mogelijk;
 • kinderen de kans krijgen zelf dingen te onderzoeken. Het ontwikkelen en vergroten van de zelfstandigheid neemt een belangrijke plaats in.
Bovendien benaderen wij de kinderen zo positief mogelijk , zodat hun leerhouding positief wordt beïnvloed en de kinderen positief over hun eigen vorderingen gaan denken, dus niet: zoveel fout, maar zoveel goed!

Wij streven ernaar dat, wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs "It Iepen Stee" verlaten, ze het volgende overeenkomend met hun ontwikkeling bereikt hebben:
 • Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, ze moeten kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen;
   
 • zich de noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden, hebben eigen gemaakt;
   
 • zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op hun eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen, zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan de voortdurend veranderde maatschappij;
   
 • om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen.
   
 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

 

Contact

AGENDA

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

 

AGENDA

Nieuws

 • 07 juni 2019

  Nieuwsbrieven juni 2019

  Meer >
 • 10 mei 2019

  Nieuwsbrieven mei 2019

  Meer >
 • 05 april 2019

  Nieuwsbrieven april 2109

  Meer >